Mediator Anca Pop: Taxele judiciare in caz de mediere

mediator-Anca-PopConform OUG nr. 80/2013 care se refera la taxele judiciare de timbru, medierea se taxeaza dupa cum urmeaza:

Art. 11 – (1) Alte categorii de cereri se taxeaza dupa cum urmeaza:

a.) cereri prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv cand este rezultata din acordul de mediere – 20 lei; in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la aceasta suma se adauga 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiunea in revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat

In cazul unei actiuni in instanta, conform aceleiasi OUG nr. 80/2013 taxele sunt dupa cum urmeaza:

Art. 3 – (1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:

a.) pana la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai putin de 20 lei;

b.) intre 501 lei si 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei;

c.) intre 5.001 lei si 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei;

d.) intre 25.001 lei si 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei;

e.) intre 50.001 lei si 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei;

f.) peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.

(2) Se taxeaza potrivit alin. (1) si urmatoarele categorii de actiuni:

a.) in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie acestor cereri;

b.) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial;

c.) prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora.

Art. 4 – (1) In cazul actiunilor posesorii taxa judiciara de timbru se calculeaza la o valoare care se stabileste la 20% din valoarea bunului a carui posesie se solicita.

(2) Taxa judiciara de timbru pentru actiunile care au ca obiect un dezmembramant al dreptului de proprietate se calculeaza la o valoare stabilita la 20% din valoarea bunului asupra caruia poarta dezmembramantul. In cazul cererilor care au ca obiect servituti taxa judiciara de timbru se calculeaza prin raportare la 20% din valoarea imobilului asupra caruia se solicita constituirea servitutii.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*