Mediator Anca Pop: Reducerea taxei judiciare de timbru

Reducerea taxei judiciare de timbru pentru litigii de partaj, transferuri demediator-Anca-Pop proprietate sau alte drepturi reale solutionate prin mediere:

Evolutiile in modificarile si completarile legii si practicii medierii sunt pozitive in ceea ce priveste incurajarea persoanelor de a isi rezolva prin mediere litigiile privitoare la proprietati. Dupa intrarea in vigoare a OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, incepand din 29.06.2013, in ceea ce priveste taxele de timbru aferente obiectului conflictului, persoanele care au apelat la mediere pentru solutionarea unui litigiu de: partaj,transfer de proprietate sau transferul altui drept real asupra imobilelor sunt scutite de 50% din taxele de timbru care se calculeaza la valoare in conditiile in care se depune direct acordul de mediere pentru a obtine hotararea care sa consfinteasca intelegerea prin mediere (adica in termeni juridici –  hotararea de expedient).

Trebuie precizat ca la aceasta taxa se adauga si o taxa de timbru modica de 20 lei, stabilita de lege pentru incuviintarea unui acord de mediere in instanta. Cuantumul taxei este valabil indiferent de momentul depunerii cererii, inainte sau dupa inceperea unui proces.

Ordonanta de urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru – Articolul 11:

(1) Alte categorii de cereri se taxeaza dupa cum urmeaza:
a.) cereri prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv cand este rezultata din acordul de mediere – 20 lei;

In cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la aceasta suma se adauga 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiunea in revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat.

In cazul in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixa se adauga 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5.

 Valoarea de 50% a taxei se calculeaza in raport cu modul de calcul descris in art. 5, mai jos: fie 50% din 5%, adica 2.5% din valoarea tuturor bunurilor partajate, daca cererile se fac concomitent pentru fiecare categorie de cereri in aceeasi actiune; fie 50% din 3%, adica 1.5% din valoarea la care se raporteaza cererea, pentru cereri din materia partajului efectuate separat pe parcursul unui proces.

Articolul 5
(1) Cererile in materia partajului judiciar se taxeaza astfel:
a.) stabilirea bunurilor supuse impartelii – 3% din valoarea acestora;
b.) stabilirea calitatii de coproprietar si stabilirea cotei-parti ce se cuvine fiecarui coproprietar – 50 lei pentru fiecare coproprietar;
c.) creante pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de proprietate comuna – 3% din valoarea creantelor a caror recunoastere se solicita;
d.) cererea de raport – 3% din valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;
e.) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive – 3% din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii prin reductiunea liberalitatilor;
f.) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia – 3% din valoarea masei partajabile.
(2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute de alin. (1) se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni, aceasta se taxeaza cu o singura taxa de 5% din valoarea masei partajabile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*